Combobox ve ListBox Veritabanı ilişkisi

By gokhan, 6 Mart 2017

Bu uygulamada form üzerindeki listbox, combobox ve listview gibi bileşenlere doğrudan veritabanında kayıtlı bir alanı seçme ve ekleme iişlemi yapılmıştır.

Veritabanı alanları aşağıdaki gibi kID ye göre kaydedilmiş altkategori alanında tutulmaktadır.


Form elemanları olarak bir adet combobx ile kAdi alanı gösterilip, geriye kID gönderilmek isteniyor.

[csharp]
OleDbConnection con;
OleDbDataAdapter da;
OleDbCommand cmd;
DataSet ds;
DataSet ds1;
//Combobox doldurma
public void VeriAl()
{
//Tüm kitap odunc almaların goruntulenmesi icin
con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=vt.accdb");

//Kayıtlı kullanıcıların goruntulenmesi icin
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("Select * from kategori", con);
ds = new DataSet();
con.Open();
da.Fill(ds, "kategori");
//dataGridView1.DataSource = ds1.Tables["giris"];
con.Close();
}

//Combobox da secilen kID ye göre arama yapıp listboxa ekleme
public void VeriAl2(string parametre)
{
con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=vt.accdb");

OleDbDataAdapter da1 = new OleDbDataAdapter("Select * from altkategori where kID="+parametre, con);
ds1 = new DataSet();
con.Open();
da1.Fill(ds1, "altkategori");
con.Close();
}

//Form yuklenirken combobox doldurulacak
VeriAl();
comboBox1.DataSource = ds.Tables[0];
comboBox1.DisplayMember = "kAdi";
comboBox1.ValueMember = "kID";

//Comboboxda seçilen değere göre arama bölümü
VeriAl2(comboBox1.SelectedValue.ToString());
MessageBox.Show(comboBox1.SelectedValue.ToString());
listBox1.Visible = true;
listBox1.DataSource = ds1.Tables[0];
listBox1.DisplayMember = "aAdi";

[/csharp]