Transfer Learning (VGG16)

By gokhan, 24 Mayıs 2022

Aynı yöntemle tüm modelleri kendi datalarınız üzerinde eğitebilme olasılığına sahipsiniz.

Uygulama Google COLAB servisi üzerinden gerçekleştiriliyor. İsteyen kendi PC çevresine kurduğu servislerle çalıştırabilir.