Doçentlik Başvuru

BAŞVURU ŞARTLARIPuan
1. Makaleler

104,14

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI  veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış   makale                                              20
G. ALTAN, DeepOCT: An explainable deep learning architecture to analyze macular edema on OCT images, Engineering Science and Technology, an International Journal, Vol. 34, p.101091, 2022 (SCI), DOI:https://doi.org/10.1016/j.jestch.2021.101091  20
İ. ABASIKELES-TURGUT, G. ALTAN, A fully distributed energy-aware multi-level clustering and routing for WSN based IoT, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Vol. 32, Issue. 12, e4355, 2021 (SCI), DOI:https://doi.org/10.1002/ett.4355 10
G. ALTAN, A. YAYIK & Y. KUTLU, Deep Learning with ConvNET Predicts Imagery Tasks Through EEG, Neural Processing Letters, SPRINGER, 2021 (SCI), DOI:https://doi.org/10.1007/s11063-021-10533-7 6,67
G. ALTAN, SecureDeepNet-IoT: A Deep Learning application for Invasion Detection in IIoT sensing systems, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Wiley, 2021. https://doi.org/10.1002/ett.4228  20
G. ALTAN, Y. KUTLU, M. YENİAD, ECG Based Human Identification Using Second Order Difference Plots, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol.170,March 2019, Pages 81-93, ISSN 0169-2607, (SCI) https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.01.0106,67
1a kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır. 
b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale8
G. ALTAN, G. İNAT, EEG based spatial attention shifts detection using time-frequency features on empirical wavelet transform. Journal of Intelligent Systems with Applications, Vol. 4, Issue. 2, p. 144-149, 2021, DOI:https://doi.org/10.54856/jiswa.2021121816,4
S.S NARLI, G. ALTAN, Impact Of Local Histogram Equalization On Deep Learning Architectures For Diagnosis Of COVID-19 On Chest X-Rays, Machester Journal of Artificial Intelligence and Applied Sciences (MJAIAS), Vol.2, Issue.1, pp. 11 – 17, 2021
6,4
G. ALTAN, Deep Learning-based Mammogram Classification for Breast Cancer, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, Vol. 8, Issue. 4, pp. 171– 176, 2020. DOI: https://doi.org/10.18201/ijisae.2020466308
8
G. ALTAN, Performance Evaluation of Capsule Networks for Classification of Plant Leaf Diseases, International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers, Vol. 8 Issue.3 , pp.57 – 63, 2020. DOI: http://doi.org/10.18100/ijamec.7973928
G. ALTAN, Y. KUTLU, Generative Autoencoder Kernels on Deep Learning for Brain Activity Analysis, Natural and Engineering Sciences, 10 October 2018, ISSN: 2458-8989, Vol.3, Issue.3, pp.311–322, https://doi.org/10.28978/nesciences.468978 4
c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale8
G. ALTAN, DeepGraphNet: Grafiklerin Sınıflandırılmasında Derin Öğrenme Modelleri (DeepGraphNet: Deep Learning Models in the Classification of Graphs), European Journal of Science and Technology (EJOSAT), Special Issue, pp. 319-329, October 2019, DOI: 10.31590/ejosat.638256 (TRDizin)8
1c kapsamında en az 8 puan zorunludur. 
2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar 

10

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale10
G. ALTAN, Y. KUTLU & A.GöKCEN, Chronic Obstructive Pulmonary Disease Severity Analysis using Deep Learning on Multi-channel Lung Sounds, Turk J Elec Eng & Comp Sci, Vol. 28: pp: 2979 – 2996, 2020, (SCI) http://doi.org/10.3906/elk-2004-68 
G. ALTAN, Y. KUTLU, N. ALLAHVERDİ, Deep Learning on Computerized Analysis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Vol.24, Issue. 5, 2020, Pages 1344 – 1350, ISSN 2168-2194, (SCI) https://doi.org/10.1109/JBHI.2019.2931395 
G. ALTAN, Y. KUTLU, A. Ö. PEKMEZCİ & S. NURAL, Deep Learning with 3D-Second Order Difference Plot on Respiratory Sounds, Biomedical Signal Processing and Control, ELSEVIER, Volume 45, August 2018, Pages 58-69, ISSN 1746-8094, (SCI-E) https://doi.org/10.1016/j.bspc.2018.05.014. 
G. ALTAN, Y. KUTLU, N. ALLAHVERDi, A new approach to early diagnosis of congestive heart failure disease by using Hilbert – Huang transform, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 137, December 2016, Pages 23-34, ISSN 0169-2607, (SCI) http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2016.09.003 
b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale5
G. ALTAN, Y. KUTLU, Superiorities of Deep Extreme Learning Machines against Convolutional Neural Networks, Natural and Engineering Sciences, Supplement,30 December 2018, ISSN: 2458-8989, Vol.3, Issue.3, pp.103-109 
G. ALTAN, Y. KUTLU, Hessenberg Elm Autoencoder Kernel For Deep Learning, Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, Volume 3, Issue 2, 30 August 2018, pp. 141-151, e-ISSN 2548-0391, https://doi.org/10.30931/jetas.450252. 
G. ALTAN, Y. KUTLU, Y. GARBİ, A. Ö. PEKMEZCİ & S. NURAL, Multimedia Respiratory Database (RespiratoryDatabase@TR): Auscultation Sounds And Chest X-rays, Natural and Engineering Sciences, 2017, 2458-8989, 2, 3, pp.59–72, DOI: 10.28978/nesciences.349282 
c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri5
G. ALTAN, Y. KUTLU, The Impact of Heart Sounds as Additional Features on COPD Analysis using Deep Learning, 1st Zeugma International Congress on Multidisciplinary Congress, 13-16 September 2018, Gaziantep, Turkey, pp. 840-844 
N. ALLAHVERDİ, G. ALTAN & Y. KUTLU, Deep Learning for COPD Analysis Using Lung Sounds, 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA2018), July 11-13, 2018, Baku, Azerbaijan, pp.74-76 
G. ALTAN, Y. KUTLU, A. Ö. PEKMEZCİ & A. YAYIK, Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease using Deep Extreme Learning Machines with LU Autoencoder Kernel, 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 28 April-1 May 2018, p. 618-622 
G. ALTAN, Y. KUTLU, A. Ö. PEKMEZCİ & S. NURAL, Asthma Analysis using Deep Learning, Full Text, 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 28 April-1 May 2018, p. 613-617 
d)Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 3
G. ALTAN, Y. KUTLU, A. Ö. PEKMEZCİ & S. NURAL, The Diagnosis of Asthma using Hilbert-Huang Transform and Deep Learning on Lung Sounds, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU2017), Antalya, 5-7 Oct. 2017, pp.82 
G ALTAN, Y KUTLU, Makine Öğrenmesini Kullanarak Solunum Sesinin Analizinin Değerlendirilmesi, XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT’2016, İzmir 
Bu madde kapsamından en fazla 10 puan alınmalıdır. 
3. Kitap 

20

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla 
a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel kitap 15
b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan bilimsel kitap editörlüğü10
c) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı10
G. ALTAN, Enhancing Deep Learning-based Organ Segmentation for Diagnostic Support Systems on Chest X-rays, Deep Learning for Biomedical Applications, Chapter XXXX, Editors: Utku Kose, Omer Deperlioglu, Jude Hemath, ISBN:XXXX, DOI: XXXX, Press:CRC Press, a member of Taylor & Francis Group, UK. (2020), pp. XXXX-XXXX10
G. ALTAN, A Deep Learning Architecture for Identification of Breast Cancer on Mammography by Learning Various Representations of Cancerous Mass, Deep Learning for Cancer Diagnosis, Chapter 10, Editors: Utku Kose, Jafar Alzubi, ISBN:978-981-15-6320-1, DOI: 10.1007/978-981-15-6321-8, Press:Springer (2020), pp. 169-18710
G. ALTAN, Y. KUTLU, Generalization Performance of Deep Autoencoder kernels for Identification of Abnormalities on Electrocardiograms, Deep Learning for Data Analytics: Foundations, Biomedical Applications, and Challenges, Chapter 3, Editors: Himansu Das, Chittaranjan Pradhan, Nilanjan Dey, ISBN:978-0-12-819764-6, Press:Elsevier (2020), pp.37-625
d) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel kitap0
Yazar sayısı birden fazla ise puan, isim sayısına bölünür. Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.   
5. Atıflar 

20

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için3
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için2
c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için1
Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur. En fazla 20p alınabilir. 
6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı

2

Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden 
a) Doktora 4
b) Yüksek Lisans  2
Süleyman Serhan NARLI2
Gökhan Güzelkokar0
Ufuk YILMAZ0
Kübra DİK0
Mithat SARIKAYA0
Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır. 
8. Bilimsel Toplantı

6,5

a)  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.3
  
G. ALTAN, Underwater fish recognition using deep learning, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’21), 2021, pp.53-55, Konya, Turkey 3
S.S. NARLI,G. ALTAN, Denoising Medical X-ray Images Using Block-matching and 3D Filtering. International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0 (ICAII4.0), 2019, pp. 245-251, Hatay, Turkey1,5
T. AÇIL, Y. KUTLU, G. ALTAN, İris Görüntülerinden Derin Öğrenme ile Cinsiyet Sınıflandırma, World Symposium of Multidisciplinary Research (WOSMUR2018), 2018, Vol.2 No.2, pp.25-31, Mersin, Turkey1
G. ALTAN, Y. KUTLU, C. TURAN, Performance of Deep Extreme Learning Machines with LU Kernel on Morphometric Fish Recognition, 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment (HydroMedit2018), 2018, pp.490-494, Volos, Greece1
Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır. 
9. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

4

a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi3
BLM3-0517 İleri Yapay Zekâ Ve Uygulamaları 
BLM3-0518 Derin Öğrenme 
BLM3-0519 Örüntü Tanıma Yöntemleri 
BLM3-0520 Anlamsal Web Programlama 
b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi1
BLM2-2327 GÖRSEL PROGRAMLAMA 
BLM2-3517 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 
BLM2-4701 YAPAY ZEKA 
BLM2-3620 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA UYGULAMALARI 
BLM2-4802 YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 
  
Bu madde kapsamında en az 2 puan almak ya da yurtiçi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir.