Access ve C# Bağlantıları

By gokhan, 7 Şubat 2017

Oluşturduğunuz veritabanını Belgelerim\Visual Studio\Projects\proje_adi\bin\Debug klasörüne kopyalayın. Eğer projenizi USB bellekte taşıyorsanız projenin bin klasöründeki Debug isimli klasöre veritabanınızı kopyalayın. Oluşturulan örnek vt.accdc.

Dikkat edilmesi gereken durumlar
1- Sorgularda metin gönderilecekse değer tek tırnak arasında gönderilir. —> ‘deger’ ::: ‘Gökhan ALTAN’
2- Sorgularda sayı gönderilecekse değer herhangi bir işaret arasına eklenmeden direk yazılır —> deger ::: 5
3- Sorgularda tarih gönderilecekse deger # işaretleri arasında yazılır —> #deger# ::: #12/12/2017#

vt