Örüntü Tanıma Değerlendirme

17 Mayıs 2024

23109210103: 1-Derin Öğrenme kısmında bu algoritmaların nerelerde kullanıldıkları (Routing, IDS, Clustering, …) her alanda birkaç örnek ile detaylandırılmalıdır. 2- Problem cümlesi tanımlanmış ancak net ifade edilmemiş. Problem cümlesi net amaçlar ve bunları destekleyen hedeflerle belirtilmelidir. Bu hedefler çalışmanın özgünlüğünü vurgulayacaktır. Tam olarak literatüre ne gibi bir katkı sağladığınız belirtilmelidir. 3- Materyal Metot diye bir bölüm […]

2023-2024 (Bahar) Örüntü Tanıma Projeleri

19 Mart 2024

Aşağıdaki listede sorumlu olduğunuz verisetleri yazmaktadır. Verilen verisetlerini derste anlatılan Örüntü Tanıma adımlarından seçeceğiniz en az birer tane yöntem ile analiz ederek kNN, SVM, MLP (Farklı nöron ve layerlar için), Decision Tree, Random Forest, Deep Neural Networks, Deep Belief Networks sınıflandırıcılarında deneyerek başarımları karşılaştıracağınız bir çalışma yapmanız gerekmektedir. Bildiri Formatını buradan indiriniz Vize: Kullanılan parametrelerle ve sınıflandırıcı […]

2023-2024 (Bahar) Derin Öğrenme Projeleri

18 Mart 2024

Her öğrencinin sorumlu olduğu verisetleri aşağıdaki listede belirtilmiştir. Vize uygulaması olarak 1D-CNN, 2D-CNN (Klasik) ve DBN uygulamaları yapılacaktır. 1D-CNN: Zaman serileri doğrudan sizlerin modelleyeceği farklı CNN yapılarına göre en az 15 farklı modelde denenerek başarımlar raporlanacaktır. 2D-CNN: Zaman serileri resime dönüştürülerek (plot) klasik CNN modeline giriş olarak verilecektir. Kendi modelleyeceğiniz CNN yapılarıyla enaz 15 model üzerinde deneyerek […]

2023-2024 (Güz) Derin Öğrenme Projeleri

10 Aralık 2023

Her öğrencinin sorumlu olduğu verisetleri aşağıdaki listede belirtilmiştir. Vize uygulaması olarak 1D-CNN, 2D-CNN (Klasik) ve DBN uygulamaları yapılacaktır. 1D-CNN: Zaman serileri doğrudan sizlerin modelleyeceği farklı CNN yapılarına göre en az 15 farklı modelde denenerek başarımlar raporlanacaktır. 2D-CNN: Zaman serileri resime dönüştürülerek (plot) klasik CNN modeline giriş olarak verilecektir. Kendi modelleyeceğiniz CNN yapılarıyla enaz 15 model […]

2023-2024 (Güz) Örüntü Tanıma Projeler

3 Aralık 2023

Aşağıdaki listede sorumlu olduğunuz verisetleri yazmaktadır. Verilen verisetlerini derste anlatılan Örüntü Tanıma adımlarından seçeceğiniz en az birer tane yöntem ile analiz ederek kNN, SVM, MLP (Farklı nöron ve layerlar için), Decision Tree, Random Forest, Deep Neural Networks sınıflandırıcılarında deneyerek başarımları karşılaştıracağınız bir çalışma yapmanız gerekmektedir. Vize: Kullanılan parametrelerle ve sınıflandırıcı başarımlarıyla kıyaslama. Final: Bildiri Formatında […]

Call for Chapters: Springer Book “Deep Learning in Ad-hoc Wireless Networks”

8 Eylül 2023

Deep Learning in Ad-hoc Wireless Networks Dear Colleague, We hope this email finds you well. We are writing to let you know that our Springer Book is currently welcoming submissions to the Topical Book “Deep Learning in Ad-hoc Wireless Networks”, Edited by Assoc. Prof. Dr. Gokhan ALTAN and Assoc. Prof. Dr. İpek ABASIKELEŞ-TURGUT. We hope you […]

MLP Modelleme

10 Aralık 2022

Bu derste Google Colab servisleri üzerinden MLP modelleme, itere edebileceğiniz parametreler, farklı modeller için hidden layer sayısı ve nöron sayılarının önemleri anlatılmıştır. Analiz edeceğiniz veriseti ve rapor formatı ubom üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Örüntü Tanıma 2022-23 Projeler

15 Kasım 2022

DB-A: RespiratoryDatabase@TR (COPD Severity Analysis) (url:https://data.mendeley.com/datasets/p9z4h98s6j/1) DB-B:- VOICED Database (url: https://physionet.org/content/voiced/1.0.0/) DB-C: Heart Rate Oscillations during Meditation (url:https://physionet.org/content/meditation/1.0.0/) DB-D: Apnea-ECG Database (url: https://physionet.org/content/apnea-ecg/1.0.0/) DB-E: DeepSIG Dataset: RADIOML 2018.01A (url:https://www.deepsig.ai/datasets) DB-F: Breast Cancer Histopathological Database (BreakHis) (url:https://web.inf.ufpr.br/vri/databases/breast-cancer-histopathological-database-breakhis/) DB-G: Fish4Knowledge (url:https://groups.inf.ed.ac.uk/vision/DATASETS/FISH4KNOWLEDGE/WEBSITE/) DB-H: Image Matting Dataset 21109110805  TA** UT** ÖZ** DB-A 21109210810  İB** ÖZ** DO* DB-B 22109110101  ER** DU** DB-C 22109110105  MU** ÇI** […]

Bitirme Projeleri 2022-2023 (GÜZ)

27 Ekim 2022

# Öğrenci No Konu 1 172523203 *** 2 182523048 HyperCasual Oyun Tasarımı (Developer Ağırlıklı) 3 182523308 Flutter Tabanlı Çocuklar için İngilizce dil eğitim platformu 4 192523018 Haber siteleri içerisinde paralel kontrolle içerik yapılandırma API uygulaması 5 192523044 3D Çizim (Ortam ve Meslek Yapılandırmalaları-Aşçı Animasyonu) 6 192523050 React tabanlı YZ sistemleri 7 192523071 İnsan duruşlarından Yapay […]

Transfer Learning (VGG16)

24 Mayıs 2022

Uygulama Google COLAB servisi üzerinden gerçekleştiriliyor. İsteyen kendi PC çevresine kurduğu servislerle çalıştırabilir.

Derin Öğrenme Modelleme

6 Nisan 2022

Google Colab üzerinden kendi CNN modelinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz birçok framework bulunmaktadır. Bu frameworkler içerisinden KERAS, daha basit bir kullanıma sahip ve uygulanabilirliği daha kolaydır. Tensorflow temelli olarak oluşturulmuştur. Bu çalışmada kendi GPU olanaklarınız elverişli değilse Google servislerinin sağlamış olduğu Colab platformunu kullanarak Google Drive klasörünüze atmış olduğunuz resimlerinizi nasıl eğitebileceğiniz hakkında detaylı bir uygulama […]

Optimization Visualization

27 Mayıs 2021

Why Momentum Works? https://distill.pub/2017/momentum/

2021 Veritabanı Projesi

5 Mayıs 2021

1.Örgün: Denizde gerçekleşen düzensiz göç hareketleri için veriseti oluşturma. Bu veriseti kapsamında Ege bölgesi ve dünyadaki farklı ülkelerde düzensiz göç hareketlerini tespit etmek için denizde zodiac botlar ile göçmenlere ait resimler ve sahil güvenlik araçlarının fotoğrafları için veriseti oluşturulacaktır. Anahtar kelimeler: Düzensiz göçmen, irregular migrants, coast guard, turkish coast guard, greek coast guard, migrant pushback, […]

2021 Bahar YL Örüntü Tanıma Konuları

13 Nisan 2021

Verisetleri: DB-A: RespiratoryDatabase@TR (COPD Severity Analysis) (url:https://data.mendeley.com/datasets/p9z4h98s6j/1) DB-B:- VOICED Database (url: https://physionet.org/content/voiced/1.0.0/) DB-C: Heart Rate Oscillations during Meditation (url:https://physionet.org/content/meditation/1.0.0/) DB-D: Apnea-ECG Database (url: https://physionet.org/content/apnea-ecg/1.0.0/) Öğrenci Numarası 4 ile bitenler: DB-A Öğrenci Numarası 5 ve 6 ile bitenler: DB-B Öğrenci Numarası 7 ve 8 ile bitenler: DB-C Öğrenci Numarası 9 ile bitenler: DB-D Mithat kendi verisetinde […]

Yapay Zeka Final Uygulaması

2 Haziran 2020

Yapay Zeka Uygulamaları Dersi Finali aşağıdaki şekilde puanlanacaktır. 1- Film, Dizi, Eğitim veriseti (30p)2- Yapay Sinir Ağları uygulaması (35p)3- Derin Öğrenme Uygulaması (35p) Yukarıdaki içerikleri Online sistemimizden sınavda rapor olarak yükleyeceksiniz. Her soru ile alakalı detaylar aşağıdadır. 1- Film, Dizi, Eğitim veriseti (35p) Vize çalışmasında segmentasyon için kullanılan işaretlemelerle alakalı yoğun iş yüküne sahip verisetti […]

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Uygulaması

19 Mayıs 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1nVxHBIUqGhnGHCbEiyR0fleJ0AScDAMI?usp=sharing Yukarıdaki bağlantıda iste.edu.tr uzantılı mail adresinizle indirebileceğiniz Colab -Python 3 temelli çalışan 1- Diabet sınıflandırma veri seti üzerinde gerçekleştirilen Yapay Sinir Ağları uygulaması2- Resim Sınıflandırma üzerinde gerçekleştirilmiş Konvolüsyonel Sinir Ağı temelli Derin Öğrenme uygulaması yer almaktadır. Modeller hakkında detaylı bilgiler, senkron ders anlatımlarında yer almaktadır.

Backpropagation (Geri Besleme)

29 Nisan 2020

https://medium.com/@pdquant/all-the-backpropagation-derivatives-d5275f727f60 https://towardsdatascience.com/forward-propagation-in-neural-networks-simplified-math-and-code-version-bbcfef6f9250 https://towardsdatascience.com/understanding-backpropagation-algorithm-7bb3aa2f95fd https://www.cs.swarthmore.edu/~meeden/cs81/s10/BackPropDeriv.pdf https://www.edureka.co/blog/backpropagation/ https://page.mi.fu-berlin.de/rojas/neural/chapter/K7.pdf

Via Programı ile Resim Annotation

22 Nisan 2020

Bu yazıda özellikle segmentasyon işlemleri için kullanılan işaretleme yaklaşımına bir örnek verilecektir. Derin öğrenme yaklaşımlarında oldukça başarılı bir model olan VGG ile aynı grup tarafndan geliştirilmiş platform bağımsız bir javascript uygulamasının kullanımı anlatılacaktır. VGG Image Annotator (VIA) Program İndirme Linki Bu kısımdan programı indirin ve sıkıştırılmış dosyayı bir klasöre çıkarın. Sonrasını video üzerinden takip edelim. […]

Yuksek Lisans Degerlendirmeler

29 Ocak 2020

19101114801 Vize sonrası teslim edilen ödev yalnızca RBM gerçekleştirmesi içeriyor. RBM ile DBN modelini kendin kodlaman gerekliydi. Benim danışmanlığımda olduğun ve bu konuları tezinde kullanacağın için devamsızlıktan bırakıyorum. 0 D.Kaldı  19101114802 RBM gerçekleştirmesi yapılmış burdan hesaplanan ağırlıklarla kendi DBN modeli oluşttuurulmuş. Ancak bu işlemler vizede verdiği çalışmadan bağımsız yapılmış ikisi entegre olmalıydı. 80 Geçti  19101114803 […]