Chart Kullanımı

By gokhan, 21 Mart 2018

Bu yazıda C# içerisinde görsel olarak istatistik ya da durum belirteci olarak kullanılan grafikler oluşturmaya değinilmiştir.

Öncelikle chart bileşenin Series özelliği düzenlenerek seriye isim verilir. Bu kısımda NOTLAR olarak örneklenmiştir.

Chart kullanımı için Data/Chart seçilir.
[csharp]
//Grafiği temizleme
public void Temizle()
{
foreach (var series in chart1.Series)
{
series.Points.Clear();
}
}

//Grafiğe Deger Girme
chart1.Series["NOTLAR"].Points.Add(60);
chart1.Series["NOTLAR"].Points.Add(45);
chart1.Series["NOTLAR"].Points.Add(75);
//Grafik sutunlarinin renklerini ayarlama (Opsiyonel)
chart1.Series["NOTLAR"].Points[0].Color = Color.Aqua;
chart1.Series["NOTLAR"].Points[1].Color = Color.Chocolate;
chart1.Series["NOTLAR"].Points[2].Color = Color.Yellow;
//Grafige X düzlemine isim girme
chart1.Series["NOTLAR"].Points[0].AxisLabel = "Ahmet";
chart1.Series["NOTLAR"].Points[1].AxisLabel = "Mehmet";
chart1.Series["NOTLAR"].Points[2].AxisLabel = "Fatma";
//Grafikte X düzlemindeki metni dikey yazma
chart1.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Angle = -90;
//Grafigin gösterim türünü ayarlama
//Pasta Dilimi
chart1.Series["NOTLAR"].ChartType = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Pie;
//Nokta
chart1.Series["NOTLAR"].ChartType = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Point;
//Yatay Bar
chart1.Series["NOTLAR"].ChartType = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Bar;
//Sütun
chart1.Series["NOTLAR"].ChartType = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Column;
//Bolgesel
chart1.Series["NOTLAR"].ChartType = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Area;

[/csharp]