Klavyeden giriş işlemleri

By gokhan, 23 Ekim 2018

Klavyeden giriş almak için java.util.Scanner kütüphanesinin import edilmesi gerekmektedir.
İmport işleminden sonra Scanner isimli sınıftan bir nesne oluşturularak kullanılacak ilkel veri tiplerine göre girilen değerlerin dönüşümleri yapılmaktadır.

[csharp]

import java.util.Scanner;

public class Uygulama{
public static void main(String[] args) {
Scanner a=new Scanner(System.in);

String x=a.next(); //String tipinde veri alma
float y=a.nextFloat(); //Float tipinde veri alma
int z=a.nextInt(); //int tipinde veri alma
double v1=a.nextDouble(); //double tipinde veri alma
byte a= a.nextByte(); //byte tipinde veri alma

}

[/csharp]