Vize konuları

By gokhan, 28 Nisan 2020

Bilgisayar Programlama:
Sınav test, kısa cevap(Ekran çıktısı) ve program yazımı şeklinde gerçekleşecektir.

Konu Başlıkları:
1- Diziler
-Tek boyutlu, İki boyutlu ve Çok boyutlu
-String ve Char dizileri,
-String:Char dizi ilişkisi
2- String İşlemleri
3- Fonksiyonlar-void, return, arkadaş fonksiyon
4-Sınıflar
-Erişim türleri, Kurucu ve yıkıcılar, parametreli kurucular
-Nesne Dizileri, Kapsülleme
-Nesne İşlemleri
-This, Overloading-Operator overloading

Nesne Tabanlı Programlama Uygulamaları
Sınav test, kısa cevap(ekran çıktısı) ve program yazımı şeklinde gerçekleşecektir.

Konu Başlıkları:
1- Interface, Abstract, Class
2- Lambda Ifadeleri (Lamda Expressions)
3- Button, Label, TextField Uygulamasi
4- ComboBox, ListView, ChoiceBox
5- TableView Uygulamasi
6- Spinner ve slider componentleri

Yapay Zeka Uygulamaları
Sınav iki aşamalıdır.
Birinci aşama veriseti oluşturulması. Vize günü saat 23:59’a kadar oluşturulan verisetinin drive linki mail yoluyla paylaşılacaktır.
İkinci aşama bir kağıda yazacağınız cevapların fotograflarının sıkıştırılarak sisteme yüklenmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.

Konu Başlıkları:
1- k-NN (En yakın komşu algoritması)
2- k-Means (Kümeleme)
3- Perceptron
4- Performans hesaplamalar
***Tüm konular sitede vardır.