JavaFX – Tableview ve Tooltip

By gokhan, 5 Mayıs 2022

Tableview yapısı veri görüntüleme için sıklıkla tercihe edilen tablo görünümü sağlayan bir bileşendir. Tablo görünümünün yanı sıra sıralam, görünürlük değiştirme ve düzenleme özellikleri ile efektif bir kullanım sağlamaktadır. Öncelikle görüntülenecek verilerin Getter/Setter fonksiyonları ile düzenleme ve değiştirme olanakları sağlamakta, sonrasında verilerin satır satır ele alınmasını gerçekleştirmektedir.

Tableview yapısında seçili olan herbir satır non-primitive olarak tanımlanmış Class isminden türetilen bir nesne olma özelliği taşır. Kullanımı ile alakalı işlemleri adım adım anlatıldığı video aşağıda paylaşılmıştır.