MLP Modelleme

By gokhan, 10 Aralık 2022

Bu derste Google Colab servisleri üzerinden MLP modelleme, itere edebileceğiniz parametreler, farklı modeller için hidden layer sayısı ve nöron sayılarının önemleri anlatılmıştır.

Analiz edeceğiniz veriseti ve rapor formatı ubom üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.