System.Math Sınıfı

By gokhan, 10 Ekim 2016

Math.Abs(x)  x sayısının mutlak değerini hesaplar .
Math.Cos(x) x sayısınıj kosinüsünü hesaplar
Math.Sin(x) x sayısının sinüsünü hesaplar
Math.Tan(x) x sayısının tanjantını hesaplar
Math.Ceiling(x) x sayısını yukarı yuvarlar
Math.Flor(x) x sayısını aşağı yuvarlar
Math.Max(x,y) x ve y sayısından en büyüğünü bulur
Math.Min(x,y) x ve y sayısından en küçüğünü bulur
Math.Pow(x,y) x üzeri y hesaplar
Math.Round(x) x sayısını en yakın tam sayıya yuvarlar
Math.Sqrt(x) x sayısının karekökünü hesaplar
Math.Log(x) x sayısının e tabanında logaritmasını hesaplar

What do you think?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir