C# ve Mysql Kullanarak Dataset Fonksiyonu yazma

By gokhan, 27 Şubat 2017

Bu uygulamada tüm Mysql select sorgularında kullanabileceğiniz ve geriye dataset dönderen bir fonksiyon uygulaması kullanılacaktır.

[csharp]
public DataSet verilerim(string tablo, string wheresorgu)
{
DataSet datasetm = new DataSet();
db_connection();
MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter("Select * from " + tablo + " where " + wheresorgu, connect);
da.Fill(datasetm, "giris");
connect.Close();
return datasetm;
}
//Fonksiyonu çağırma
DataSet deneme = new DataSet();
deneme=verilerim("giris", "kulad=’" + textBox1.Text + "’ and sifre=’" + textBox2.Text + "’");
dataGridView1.DataSource=deneme.Tables[0];
MessageBox.Show(deneme.Tables[0].Rows[0][3].ToString());
[/csharp]