C# Klasörde Dosya Arama Fonksiyonu

By gokhan, 5 Mart 2017

Bu fonksiyon sayesinde belirtilen bir klasörde ve alt klasörlerinde arama yapabilir ve klasörlerdeki dosyaları listeleyebilirsiniz.
[csharp]
private void ListFiles(DirectoryInfo dr, string searchname)
{
System.IO.FileInfo[] files = null;
System.IO.DirectoryInfo[] subDirs = null;
try
{
files = dr.GetFiles(searchname + ".*");
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}

if (files != null)
{
foreach (FileInfo fi in files)
{
allFiles.Add(fi);
}
subDirs = dr.GetDirectories();

foreach (DirectoryInfo di in subDirs)
{
ListFiles(di, searchname);
}
}
}
[/csharp]