Ağırlıklı Dönem Notu ve Belge Hesaplama Uygulaması

By gokhan, 21 Mart 2017

Bu uygulama, 10. ve 11.sınıfların seviye seçerek zorunlu olan derslerini combobox ta listeleyerek, öğrencilerin yıl sonu veya dönem sonu not ortalamasını hesaplayabileceği, Takdir ve Teşekkür Belgesi almaya hak kazananların tespiti için yazılacak bir uygulamadır.

Öğrenci: Cengizhan EVCİL

[csharp]

//Derslerin seçilerek Uygulamaya eklenmesi

string seçiliDersAdı = comboBox1.Text;
int seçiliComboBoxID = comboBox1.SelectedIndex;
comboBox1.Items.RemoveAt(seçiliComboBoxID);
comboBox1.SelectedIndex = 1;
double dersNotu = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
int dersSayısı = Convert.ToInt32(numericUpDown1.Value);
listBox1.Items.Add(seçiliDersAdı.ToString());
listBox2.Items.Add(dersSayısı.ToString());
listBox3.Items.Add(dersNotu.ToString());
girilen = girilen + dersSayısı;
//Ortalama hesaplayan fonksiyon

private void ortalamaHesapla()
{
double sonuç = 0;
double toplam = 0;
for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
{
double dersSaati = Convert.ToDouble(listBox2.Items[i]);
double dersNotu = Convert.ToDouble(listBox3.Items[i]);
toplam = toplam + (dersNotu * dersSaati);
}
sonuç = toplam / girilen;
label2.Text = sonuç.ToString();
if (sonuç >= 70 && sonuç < 85)
{
MessageBox.Show("Teşekkür belgesi almaya hak kazandınız!", "Tebrikler");
}
else if (sonuç>= 85)
{
MessageBox.Show("Takdir belgesi almaya hak kazandınız!", "Tebrikler");
}

else {}
}

//Ders Silme

int seçiliIndex = listBox1.SelectedIndex;
girilen = girilen – Convert.ToInt32(listBox2.Items[seçiliIndex]);
comboBox1.Items.Add(listBox1.Items[seçiliIndex]);
listBox1.Items.RemoveAt(seçiliIndex);
listBox2.Items.RemoveAt(seçiliIndex);
listBox3.Items.RemoveAt(seçiliIndex);

[/csharp]