Listview ile Menu Oluşturma

By gokhan, 21 Mart 2017

Bu yazıda projelerinizde istediğiniz kadar menü nesnesi ekleyip resimleri düzenleyebileceğiniz, width ve height sorunu yaşamadan menüler oluşturabileceğiniz bir bileşen olan listview anlatılacaktır. Bir restoranda masanın uygun, rezerve ve boş olması durumlarına göre masanın resmini ayarlayacak bir fonksiyon oluşturulacaktır.

Öncelikle form’a imageList ekleyip Images özelliğinden kullanacağınız farklı resimleri gösteriniz. Menüde daha düzgün bir görünüm sağlamak için ColorDepth özelliğini 32bit, ImageSize özelliğini ise kullandığınız resmin asıl boyutu olarak ayarlayın.

[csharp]

//Bu ornekte dizi üzerinden bu işlemi yaptık. Isterseniz bunu veritabanından çekerek dataset kullanarak da yapabilirsiniz
string[] deneme = new string[] { "Uygun", "Dolu", "Uygun", "Rezerve", "Uygun","Dolu","Uygun" };

public void Menumm()
{
//Bu kisimda listview de goruntulenecek resimlerin kaynağını olusturdugumuz ImageList olarak gosteriyoruz
this.listView1.LargeImageList = this.imageList1;

//Listview ı düzenlemeyi baslatıyor
this.listView1.BeginUpdate();

//Dizinin elemanlarının Uygun, Dolu veya Rezerve Olması durumunu kontrol ediyor ve goruntulenecek resim index ini ayarlıyoruz.
for (int i = 0; i < deneme.Length; i++)
{
ListViewItem item = new ListViewItem();
if (deneme[i] == "Uygun")
item.ImageIndex = 0;
else if (deneme[i] == "Dolu")
item.ImageIndex = 2;
else
item.ImageIndex = 1;
//item.Text = (i+1)+". Masa";
this.listView1.Items.Add(item);
}
//Listviewi duzenlemeyi bitiriyor
this.listView1.EndUpdate();
}

//Olusturulan fonksiyonu form yuklenirken cagir
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
Menumm();
}

[/csharp]