ASP.NET ile Access Bağlantısı

By gokhan, 21 Nisan 2017

Asp.net Windows form uygulamaları ile aynı yapıya sahip Framework leri kullanan yapıya sahip olduğu için daha önce anlatılan veribağlantı kodlarını kullanmak yeterli olacaktır. Bu uygulamada Veritabanındaki records tablosundaki kayıtları Gridview nesnesine çekme anlatılacaktır.

Öncelikli dikkat edilmesi gereken, veritabanınızı App_Data klasörüne atmak. Kullanılacak farklı bir fonksyon ise Server.MapPath fonksiyonudur. Bu fonksiyon projenin çalıştığı yolu tanımlamaya gerek kalmadan değişken biçimde okumayı ve dosya yolunu farklı bir sunucuya taşısanız dahi ayarlamaya ihtiyaç olmadan bu dosyaya ulaşmanıza imkan verir.

[csharp]

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath(@"App_Data\db.accdb"));
baglan.Open();
if (baglan.State == ConnectionState.Open)
Label1.Text = "VT Bağlandı";
else
Label1.Text = "Bağlantı Problemi";

OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("select * from [records]", baglan);
OleDbDataAdapter olda = new OleDbDataAdapter(cmd);
DataTable dt = new DataTable();
olda.Fill(dt);

GridView1.DataSource = dt;
GridView1.DataBind();

baglan.Close();

[/csharp]