Try-Catch-Finally

By gokhan, 29 Mayıs 2017

Geliştirdiğiniz programlarda herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, uygulamanız kapatılır ve Hata gönderme metodları çalıştırılır. .NET platformunda meydana gelebilecek hataları kontrol altına alıp görüntüleyebilmemizi sağlayan hata yakalama fonksiyonları mevcuttur.

[csharp]
try
{
//yapılacak işlem
}
catch
{
//Yapılan işlem sırasında bir hata meydana gelirse verilecek mesaj
}
finally
{
//Hata olsa da olmasada çalıştırılacak kod bloğu
}
[/csharp]

.NET platformunda karşılaşabileceğimiz birkaç hata yapısını paylaşmak istedim.

Örnek Exception Türleri
Hata Tipleri Hatanın Anlamı
ArithmeticException Aritmatiksel bir işlem sırasında oluşan hata
ArrayIndexOutOfBoundsException Array sınırlarından çıkılma hatası
ArrayStoreException Array yapısına uymayan bir değer kaydedilmeye çalışıldığında
ClassCastException Uygunsuz class atama işlemi
IllegalArgumentException Uygun olmayan argüman kullanımı
IllegalMonitorStateException Uygun olmayan monitör işlemi
IllegalStateException Sistemin uygun pozisyonda olmadığını belirtir
IllegalThreadStateException Tread durumunun uygun olmadığını belirtir
IndexOutOfBoundsException Index’in sınırlardan çıkılma hatası
NegativeArraySizeException Array’in boyutuna negatif değer verilmiş olması hatası
NullPointerException Boş pointer hatası
NumberFormatException Uygun olmayan sayı formatı hatası
SecurityException Güvenlik hatası
StringIndexOutOfBounds String yapısının sınırlarından çıkma hatası
UnsupportedOperationException Desteklenmeyen işlem hatası
ClassNotFoundException Class bulunmama hatası
CloneNotSupportedException Çoğalmaya çalışılan bir objenin çoğalamayacağını belirten hata
IllegalAccessException Uygunsuz erişim hatası
InstantiationException Bir objenin oluşturulması esnasında oluşan hata
InterruptedException Bir tread’in diğer tread’i durdurma hatası
NoSuchFieldException Aranılan alanın olmadığı hatası
NoSuchMethodException Kıllanılan methodun bulunmama hatası

Kullanımı

[csharp]

public class Main {
public static void main(String[] args) {
try {
int a = 42 / 0;
} catch (ArithmeticException MatematikselHata) {
Console.WriteLine(" İşlem yapılırken matematiksel bir hata oluştu :" + MatematikselHata.ToString());
}
}
}
[/csharp]