LM35 Sıcaklık Sensörü

By gokhan, 31 Mart 2018

LM35 sıcaklığı ölçmek için kullanılan bir entegredir. Her bir derece için entegreden alınan değerde 10mV değişim gözlenir. Negatif ve Pozitif girişleri değişen bir entegre olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Aksi halde entgreyi bozabiliriz. Bacakların kutuplarını belirlemek için LM35 yazısının bize dönük olması gereklidir.

LM35 sensörü, analog olarak çıkış veren ve lineer çalışan bir sensördür. Lineer olması, her sıcaklık değerine karşılık analog voltaj üretmektedir. Ürettiği gerilim değeri 0 ile 5 V arasındadır. Sıcaklık ölçümü, LM35’in her bir santigrat dereceye karşılık 10mV değer üretmesi ile yapılmaktadır. Basit bir hesap ile analog olarak okuduğumuz değeri santigrata çevirebiliriz.

Analog pinden 0 ile 1023 arasında değer okunur. Bu değer 0 ile 5 Volta normalize edilir.


[csharp]
int LM35pin=A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);
Serial.println("LM35 Sıcaklık Sensörü ");
}

void loop() {
float sicaklikVolt= analogRead(LM35pin);
float sicaklikC= (sicaklikVolt/1023)*5000; //Degeri mV a donusturduk
float sicaklik=sicaklikC/10; //mV degeri sicakliga donusturduk

Serial.print("Sicaklik degeri:");
Serial.println(sicaklik);
delay(1000);

}

[/csharp]