Notification Uygulaması

11 Nisan 2018

1.Seçenek ESP8266 ile Hırsız Alarmı 2.Seçenek [csharp] void SendDoorOpenNotification() { WiFiClient client1; const int httpPort = 80; if (!client1.connect(host, httpPort)) { Serial.println("connection failed"); return; } String url = "/test/"; url += "SendDoorOpenNotification.php"; Serial.print("Requesting URL: "); Serial.println(url); client1.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); delay(10); while(client1.available()){ […]

ESP8266 Wifi Uygulaması

1 Nisan 2018

Bu uygulamada LM35 sensöründen alınan sıcaklık değerini thingspeak.com sitesine kaydetmeyi konu alan bir uygulama yapılacaktır. Thingspeak.com sitesi MATLAB – Mathworks firması tarafından oluşturulmuş, nesnelerin, sensörlerin mekandan bağımsız olarak internetten kontrol ve moniterizasyonunu sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur. Thingspeak.com sitesine üye olduktan sonra bu hesabı Arduino ve ESP modülünüz ile haberleştirmek için kullanacağız. İleri derslerde kendi […]

LM35 Sıcaklık Sensörü

31 Mart 2018

LM35 sıcaklığı ölçmek için kullanılan bir entegredir. Her bir derece için entegreden alınan değerde 10mV değişim gözlenir. Negatif ve Pozitif girişleri değişen bir entegre olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Aksi halde entgreyi bozabiliriz. Bacakların kutuplarını belirlemek için LM35 yazısının bize dönük olması gereklidir. LM35 sensörü, analog olarak çıkış veren ve lineer çalışan bir sensördür. Lineer olması, […]

Speaker ve Nota Uygulaması

31 Mart 2018

Bu uygulamada arduino ile speakera notalar yollama uygulaması gerçekleştirilecektir. (Bu uygulama alıntıdır) Mariooyununun müziği oynatılacaktır. Öncelikle belirtilen devreyi kuralım. [csharp] /* This example uses a piezo speaker to play melodies. It sends * a square wave of the appropriate frequency to the piezo, generating * the corresponding tone. * * The calculation of the tones […]

Teremin Uygulaması

31 Mart 2018

Bu uygulama LDR nin aldığı ışık şiddetine bağlı olarak buzzer a farklı ses değerleri yollayan uygulamayı yapıyoruz. [csharp] int speakerPin = 12; int photocellPin = 0; void setup() { } void loop() { int reading = analogRead(photocellPin); int pitch = 200 + reading / 4; //Bu kısımdaki 200 ve okunan değeri böldüğümüz değerleri değiştirerek farklı […]

Ses Sensörü Uygulaması

31 Mart 2018

Bu çalışmada ses sensörü kullanılarak belirli bir eşiğin üzerine çıkıldığında lamba yakılmasını sağlayan bir uygulama tasarlanmıştır. Ses sensörü, üzerinde bulundurduğu mikrofon sayesinde es seviyesini analog olarak algılama ve digital olarak ve analog olarak çıkış verebilme öelliğine sahip bir sensördür. Ses sensörünün hassasiyeti üzerindeki trimpot sayesnde artırılıp azaltılabilir. D0 pin: Digital Out A0 pin: Analog out […]

Potansiyometre Kullanımı

31 Mart 2018

Bu çalışmada analog olan alınan potansiyometre verisinin seri monitörde görünmesi gerçekleştirildi. Eğer potansiyometredeki değer değişirse seri monitöre aktarılacak değişmezse seri monitör meşgul edilmeyecek. [csharp] int potPin=A0; int deger1=0; int deger2=1; // the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. […]

Joystick ve Servo Motor Uygulaması

29 Mayıs 2017

Bu uygulamada 2 eksende hareketi sağlayan iki tane servo motorun kontrolü Joystick ile hareket ettirilerek webcam ile görüntülenme yapabileceğimiz ya da hedefleme sistemi olarak kullanabileceğimiz bir devre elde edilebilir. Servo motorları bağlarken dikkat etmenz gereken en önemli kısım ~işaretli çıkışlara bağlamak!!!! [csharp] #include <Servo.h> Servo CAMservo1; Servo CAMservo2; const int servo1 = 5; const int […]

7 Segment Display (TM1637) ve DHT11

29 Mayıs 2017

DHT11 sensöründen alınan sıcaklık değerinin 7 segmentli TM1637 display ekranında görüntülenmesii sağlayan uygulama. Bu uygulama için “dht.h” ve “TM1637.h” kütüphaneleri kullanılacaktır. [csharp] #include <dht.h> #include "TM1637.h" //{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; //0~9,A,b,C,d,E,F #define dht_pin 2 // Pin : DHT sensor #define CLK 3 // Pins : TM1637 #define DIO 4 TM1637 tm1637(CLK,DIO); dht DHT; void setup(){ tm1637.init(); tm1637.set(BRIGHT_DARKEST); //BRIGHT_TYPICAL […]

TCRT5000 Line Tracker Sensör Kullanımı

28 Mart 2017

Bu yazıda çizgi izleme için kullanılan TCRT5000 sensörü ile arduino bağlantısı yapma gösterilmiştir. Beyaz bir cisim gördüğünde ilgili LED i yakacak diğer durumlarda LED’ler sönük kalacaktır. İleriki uygulamalarda bu sensörlerle Motor shield kullanarak Çizgi izleyen robot tasarımı yapılacaktır.   [csharp] int renkKontrol = 800; /*siyah ve beyaz yuzeyin ayrimini yapan deger*/ void setup() { Serial.begin(9600); […]

DHT11 Sensöründen veri çekme

27 Mart 2017

DHT11 sensörü LM35 tarzı sıcaklık ve nem ölçmeyi sağlayan bir sensördür. DHT11.h sınıfı yardımıyla analog olarak secaklık ve nem değerlerini ölçmeyi sağlar. Bu çalışmada sıcaklık 25 derecenin üzerine çıktığında bir LED yakılması uygulaması yapılacaktır. [csharp] #include <dht.h> #define dht_apin A0 dht DHT; const int LED = 13; void setup() { pinMode(LED,OUTPUT); Serial.begin(9600); delay(500); Serial.println("NEM VE […]

ESP8266 Firmware Güncellemesi

21 Mart 2017

ESP8266 Modülü Arduino ve diğer elektronik platformlarda Wifi aracılığıyla modem ile bağlantı kurmayı sağlayan başarılı ve ucuz bir bileşendir. Kendi içinde bulundurduğu firmware sürümüne göre Web server, Wifi istemcisi gibi özelliklere sahip olabilmektedir. ESP8266 modülü 3.3V besleme gerektiren bir bileşendir.The baud rate yeni sürüm tüm modüllerde 115200 olarak sabitlenmiştir. ESP8266 modülünün işlmeleri AT komutları sayesinde […]

Arduino ve C# Arası Veri Transferi (HC-SR04)

21 Mart 2017

[csharp] using System.IO.Ports; // Gerekli class SerialPort serialPort = new SerialPort(); public Form1() { InitializeComponent(); serialPort.PortName = "COM3"; serialPort.BaudRate = 9600; serialPort.Open(); timer1.Start(); label4.Text = "Kapali"; label4.ForeColor = Color.Red; } private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { //Arduinodan gonderilen HC-SR04 degeri okunuyor string cmMesafe = serialPort.ReadLine(); label1.Text = cmMesafe; } //Buton Olayi (Arduinoya C# […]

HC-SR04 Ultrasonic Sensor

9 Ekim 2016

Üzerinde 4 adet pin bulunan bir sensördür.Bu pinlerden biri vcc yani giriş vereceğimiz pin olurken bir başkası gnd yani toprak pinidir.Geriye kalan 2 pin ise hoparlörü ve mikrofonu kontrol edeceğimiz pinlerdir.Yani trig ve echo pinleri.Bu pinler sensör üzerinde zaten belirtilmiştir.Trig pini ile ses dalgasını oluşturabilir,Echo pini ile de ses dalgasının döndüğü zaman aralığını belirleyebilirsiniz. Çalışma […]

HC-SR501 PIR Sensörü

9 Ekim 2016

PIR sensöleri, bir ortamda oluşan canlı hareketini algılamak için kullanılan sensörlerdir. Bu minik boyutlu sensör, çeşitli elektronik, robotik ve hobi uygulamalarında rahatça kullanabileceğiniz, Arduino başta olmak üzere bir çok mikrodenetleyeci platformu ile beraber kullanılabilir modüldür. Dijital çıkış olan bu modül, ortamda hareket algılamadığı zaman lojik 0, hareket algıladığı zaman ise lojik 1 çıkışı vermektedir. Sensör […]