Access Veritabanına Setup Sonrası Yazma Hatası

By gokhan, 6 Mayıs 2018

Access veritabanıyla gerçekleştirdiğiniz C# projenizi bir setup uygulamasına dönüştürdüğünüzde, kurulum adresi olarak Program Files seçtiğinizde Select sorgularının doğru çalıştığını, ancak insert, update ve delete sorgularında hata verdiğini göreceksiniz.


Bu durumun temel sebebi Windows kurulumunda Program Files ve diğer istem dosyalarına erişimin kısıtlanmış olmasıdır. Bu durumu aşmak için programınızı direk C:/ klasörüne kurdurabileceğiniz gibi, programın açılışında kurulduğu klasörlere erişim haklarını düzenleye de bilirsiniz.

C:\[Manufacturer]\[ProductName]

[csharp]
var klasor = new DirectoryInfo(klasorYolu);
var klasorGuvenligi = klasor.GetAccessControl();
var rule = new FileSystemAccessRule(HesapAdi, FileSystemRights.Write, InheritanceFlags.None | InheritanceFlags.ContainerInherit | InheritanceFlags.ObjectInherit, PropagationFlags.None, AccessControlType.Allow);
klasorGuvenligi.SetAccessRule(rule);
klasor.SetAccessControl(klasorGuvenligi);
[/csharp]