İnternet Programcılığı Veritabanı Bağlantıları

By gokhan, 14 Mayıs 2018

Bu uygulama da mysql veritabanına nasıl bağlantı kurulacağı ve ekleme-silme-güncelleme sorgularını nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatacağız.

Mysql veritabanında oluşturduğunuz bir veritabanı tablosu aşağıdaki şekilde görünecektir.
Bundan sonraki alanlar için kullanılacak ayarlar aşağıda gibi olacaktır.

veritabanı adı : gokhan
veritabanının bulunduğu IP : localhost
Tablo adı :ogrenciler
Veritabanı kullanıcı adı :root
Veritabanı kullanıcı şifresi :123456789

Tüm işlemleri gerçekleştirmek için öncelikle veritabanı ile sayfa arasında bağlantı kurmanız gerekmektedir.

Veritabanı Bağlantısı

[csharp]
// Bağlantı Ayarları
$host = "localhost";
$veritabani = "gokhan";
$kul = "root";
$sifre = "123456789";

// Bağlantı Şekli
$baglan = mysql_connect($host, $kul, $sifre);
$db_sec = mysql_select_db($veritabani, $baglan);

// Veritabanı karakter şeklini utf8 olarak seçiyoruz, nedeni ise tüm karakterleri desteklemesi için.
mysql_query("SET NAMES ‘utf-8’");
mysql_query("SET CHARACTER SET ‘utf-8’");

if(!$baglan) {
exit("Mysql veritabani sunucusuna baglanilamadi!");
} elseif(!$db_sec) {
exit("Mysql veritabani secilemedi!");
}
[/csharp]

POST metodu ile bir sayfadan gönderilen öğrenci bilgilerinin veritabanına kaydedilmesi işlemini gerçekleştireceğiz.

Veri Ekleme

[csharp]
//POST ile gönderilen veriler alınıyor
$ad = $_POST [’ad’];
$soyad = $_POST [’soyad’];
$okulno = $_POST [’okulno’];

//Insert sorgusu ile alınan veriler veritabanına ekleniyor.
$kayit_sorgu = mysql_query("INSERT into ogrenciler(ogrenci_ad,ogrenci_soyad,ogrenci_no) VALUES(’$ad’,’$soyad’, ’$okulno’) ") or die("Hata olustu! Tekrar deneyin");

echo ’<font color=red>’."KAYIT GERÇEKLEŞTİ…".’</font>’;
[/csharp]

POST metodu ile yeni bilgileri gönderilen öğrencinin bilgilerinin gönderilen id ye göre güncellenmesi.

Veri Güncelleme

[csharp]
//POST ile gönderilen veriler alınıyor
$ad = $_POST [’ad’];
$soyad = $_POST [’soyad’];
$okulno = $_POST [’okulno’];
$idm = $_POST [’idm’];

//Update sorgusu ile alınan veriler veritabanında güncelleniyor.
$kayit_sorgu = mysql_query("UPDATE ogrenciler SET ogrenci_ad=’$ad’, ,ogrenci_soyad=’$soyad’, ogrenci_no=’$okulno’ where id=$idm ") or die("Hata olustu! Tekrar deneyin");

echo ’<font color=red>’."GÜNCELLEME GERÇEKLEŞTİ…".’</font>’;
[/csharp]

POST metodu ile gönderilen okul numarasına ve id ye göre öğrenciyi silme

Veri Silme

[csharp]
//POST ile gönderilen veriler alınıyor
$okulno = $_POST [’okulno’];
$idm = $_POST [’idm’];

//Delete sorgusu ile alınan veriler veritabanından siliniyor.
$kayit_sorgu = mysql_query("DELETE FROM ogrenciler WHERE ogrenci_no=’$okulno’ AND id=$idm") or die("Hata olustu! Tekrar deneyin");

echo ’<font color=red>’."SİLME GERÇEKLEŞTİ…".’</font>’;
[/csharp]

Kayıtlı öğrencilerin bir tabloda gösterilmesi
[csharp]
<html>
<head>
<title>12C Sınavı</title>
</head>
<body>
<table border="1">
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC" align="center"><b>ID</b></td>
<td align="center"><b>ADI</b></td>
<td align="center"><b>SOYADI</b></td>
<td align="center"><b>OKUL NO</b></td>
</tr>
<?php
$sorgu=mysql_query("SELECT * FROM ogrenciler");
while($sonuc=mysql_fetch_array($sorgu))
{ //Tablo içerisine yazdırma
echo ’<tr>
<td bgcolor=#DDDDDD>
<a href=sil.php?kayit_ID=’.$sonuc[’id’].’>Sil</a>
<a href=duzelt.php?kayit_ID=’.$sonuc[’id’].’>Değiştir</a>
</td>
<td>’.$sonuc[’ogrenci_ad’].’</td>
<td>’.$sonuc[’ogrenci_soyad’].’</td>
<td>’.$sonuc[’ogrenci_no’].’</td>
</tr>’;

}

mysql_close($baglan);
?>

</table>
</body>
</html>

[/csharp]

Veritabanı ile alakalı işlemler bu kadar. Diğer sorular bu zamana kadar naatılan yerlerden POST, GET vd. gelecektir. Ağırlık bunlar olacaktır. Başarılar.