String.format

By gokhan, 27 Kasım 2018

Sayı ve metinlerin belirli formatlarda düzenlenmesini sağlar. Örneğin 0-100 arasındaki sayıların formatlanmasını sağlayalım, 0-9 arasındaki sayılaran başına 0 getirerek 00, 01, 02, …, 09 durumuna getirelim. Genelde Time işlemleri için kullanılır.
Bu işlemi gerçekleştiren kodlar aşağıda verilmiştir.
[csharp]
int num=9;
System.out.printf("%02d", num);

String.format("%02d", num);

(num < 10 ? "0" : "") + num;

(""+(100+num)).substring(1);
[/csharp]

[csharp]
NumberFormat formatter = new DecimalFormat("00");
String s = formatter.format(1); // —-> 01
[/csharp]