SceneBuilder Kurulumu

25 Şubat 2019

JavaFx için görsel olarak GUI oluşturmayı sağlayan eklentidir. İster FXML dosyalarına doğrudan kodlarla yerleştirme yapabilirsiniz. İsterseniz de bu işlemleri sürükle bırak işlemiyle kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Eklenti uygulaması olan SceneBuilder yükleyerek kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak kullandığınız işletim sistemine göre gerekli indirmeyi yapmanız gerekiyor. Adres: https://gluonhq.com/products/scene-builder/#download İndirdiğiniz yazılımı kuruluma başlayın. Ben Windows tabanlı bir işletim sistemi için […]

String.format

27 Kasım 2018

Sayı ve metinlerin belirli formatlarda düzenlenmesini sağlar. Örneğin 0-100 arasındaki sayıların formatlanmasını sağlayalım, 0-9 arasındaki sayılaran başına 0 getirerek 00, 01, 02, …, 09 durumuna getirelim. Genelde Time işlemleri için kullanılır. Bu işlemi gerçekleştiren kodlar aşağıda verilmiştir. [csharp] int num=9; System.out.printf("%02d", num); String.format("%02d", num); (num < 10 ? "0" : "") + num; (""+(100+num)).substring(1); [/csharp] […]

ICAII 4.0 Presentation

14 Kasım 2018

Superiorities of Deep Extreme Learning Machines against Convolutional Neural Networks Contents Problem Definition Deep Learning Extreme Learning Machines Deep Extreme Learning Machines (Deep ELM) Autoencoder Models Comparison of Deep Learning and Deep ELM ICAII4_DeepLearning Presentation

Klavyeden giriş işlemleri

23 Ekim 2018

Klavyeden giriş almak için java.util.Scanner kütüphanesinin import edilmesi gerekmektedir. İmport işleminden sonra Scanner isimli sınıftan bir nesne oluşturularak kullanılacak ilkel veri tiplerine göre girilen değerlerin dönüşümleri yapılmaktadır. [csharp] import java.util.Scanner; public class Uygulama{ public static void main(String[] args) { Scanner a=new Scanner(System.in); String x=a.next(); //String tipinde veri alma float y=a.nextFloat(); //Float tipinde veri alma int […]

import kullanımı

23 Ekim 2018

import anahtar kelimesi java programlarına çeşitli kütüphaneler yüklemek için kullanılan anahtar kelimedir. Temel kütüphaneler dışında özel olarak kullanılacak işlevler için bilgili sınıfların projeye dahil edilmesi gereklidir. List, ArrayList, Scanner, Random, Date ve bunlar gibi birçok kütüphane import anahtar kelimesi ile proeye dahil edilebilecek kütüphanelerdir. NOT: import tanımlamalarının yazılacağı bölge class tanımına başlamadan programın başlangıç bölümüdür. […]

Math Sınıfı

23 Ekim 2018

Java programında Math sınıfını kullanmak için herhangi bir kütüphanenin import edilmesine gerek yoktur. Zaten Math Sınıfı “java.lang” kütüphanesinin içerisinde yer aldığı için direk kullanılabilmektedir. [csharp] public class Matematik { public static void main(String[] args) { System.out.println("Math.ceil(9.7) = "+Math.ceil(9.7)); System.out.println("Math.ceil(9.3) = "+Math.ceil(9.3)); //Bir büyük tam sayıya yuvarlama yapar. Sonuç 10 Dur //Math.PI pi sayısı değerini verir […]

Grub Error (Linux)

23 Ekim 2018

GRUB linux sürümleri için hangi patitiondan boot olacağının seçilebildiği yazılımdır. Bu yazılımın aktif edilememesi durumunda yukarıda görüldüğü gibi Grub rescue denlen kurtarma işlemciğine yönlendirme yapılır. [csharp] grub-rescue&gt; ls (hd0) (hd0,msdos4) (hd0,msdos3) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1) [/csharp] Bu komutla bilgisayarınızda disk ve partitionları görebilirsiniz. Her HDD de partition sayısı farklı olabileceği için sonuçta vereceği dönüt farklılıklar gösterebilir. Eğer […]

Yapay Zeka ve Derin Öğrenmenin Günümüzde Uygulamaları

20 Ekim 2018

KONUŞMA İÇERİĞİ Bilgisayar Bilimi Makine Öğrenmesi nedir? Makine Öğrenmesi çeşitleri Makine Öğrenmesi algoritmaları Yapay Zeka Nedir? Yapay sinir ağı ve Nöral ağların benzeşimi Yapay öğrenmenin modellenmesi Derin Öğrenme Nedir? Popüler Derin öğrenme algoritmaları Uygulama Alanları Yapay zekanın ülkelerin ekonomisine etkisi Yapay zeka ve dünyadaki fonlanma durumu Türkiye’de yapay zeka

İnternet Programcılığı Veritabanı Bağlantıları

14 Mayıs 2018

Bu uygulama da mysql veritabanına nasıl bağlantı kurulacağı ve ekleme-silme-güncelleme sorgularını nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatacağız. Mysql veritabanında oluşturduğunuz bir veritabanı tablosu aşağıdaki şekilde görünecektir. Bundan sonraki alanlar için kullanılacak ayarlar aşağıda gibi olacaktır. veritabanı adı : gokhan veritabanının bulunduğu IP : localhost Tablo adı :ogrenciler Veritabanı kullanıcı adı :root Veritabanı kullanıcı şifresi :123456789 Tüm işlemleri gerçekleştirmek […]

Access Veritabanına Setup Sonrası Yazma Hatası

6 Mayıs 2018

Access veritabanıyla gerçekleştirdiğiniz C# projenizi bir setup uygulamasına dönüştürdüğünüzde, kurulum adresi olarak Program Files seçtiğinizde Select sorgularının doğru çalıştığını, ancak insert, update ve delete sorgularında hata verdiğini göreceksiniz. Bu durumun temel sebebi Windows kurulumunda Program Files ve diğer istem dosyalarına erişimin kısıtlanmış olmasıdır. Bu durumu aşmak için programınızı direk C:/ klasörüne kurdurabileceğiniz gibi, programın açılışında […]

Notification Uygulaması

11 Nisan 2018

1.Seçenek ESP8266 ile Hırsız Alarmı 2.Seçenek [csharp] void SendDoorOpenNotification() { WiFiClient client1; const int httpPort = 80; if (!client1.connect(host, httpPort)) { Serial.println("connection failed"); return; } String url = "/test/"; url += "SendDoorOpenNotification.php"; Serial.print("Requesting URL: "); Serial.println(url); client1.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); delay(10); while(client1.available()){ […]

ESP8266 Wifi Uygulaması

1 Nisan 2018

Bu uygulamada LM35 sensöründen alınan sıcaklık değerini thingspeak.com sitesine kaydetmeyi konu alan bir uygulama yapılacaktır. Thingspeak.com sitesi MATLAB – Mathworks firması tarafından oluşturulmuş, nesnelerin, sensörlerin mekandan bağımsız olarak internetten kontrol ve moniterizasyonunu sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur. Thingspeak.com sitesine üye olduktan sonra bu hesabı Arduino ve ESP modülünüz ile haberleştirmek için kullanacağız. İleri derslerde kendi […]

LM35 Sıcaklık Sensörü

31 Mart 2018

LM35 sıcaklığı ölçmek için kullanılan bir entegredir. Her bir derece için entegreden alınan değerde 10mV değişim gözlenir. Negatif ve Pozitif girişleri değişen bir entegre olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Aksi halde entgreyi bozabiliriz. Bacakların kutuplarını belirlemek için LM35 yazısının bize dönük olması gereklidir. LM35 sensörü, analog olarak çıkış veren ve lineer çalışan bir sensördür. Lineer olması, […]

Speaker ve Nota Uygulaması

31 Mart 2018

Bu uygulamada arduino ile speakera notalar yollama uygulaması gerçekleştirilecektir. (Bu uygulama alıntıdır) Mariooyununun müziği oynatılacaktır. Öncelikle belirtilen devreyi kuralım. [csharp] /* This example uses a piezo speaker to play melodies. It sends * a square wave of the appropriate frequency to the piezo, generating * the corresponding tone. * * The calculation of the tones […]

Teremin Uygulaması

31 Mart 2018

Bu uygulama LDR nin aldığı ışık şiddetine bağlı olarak buzzer a farklı ses değerleri yollayan uygulamayı yapıyoruz. [csharp] int speakerPin = 12; int photocellPin = 0; void setup() { } void loop() { int reading = analogRead(photocellPin); int pitch = 200 + reading / 4; //Bu kısımdaki 200 ve okunan değeri böldüğümüz değerleri değiştirerek farklı […]

Ses Sensörü Uygulaması

31 Mart 2018

Bu çalışmada ses sensörü kullanılarak belirli bir eşiğin üzerine çıkıldığında lamba yakılmasını sağlayan bir uygulama tasarlanmıştır. Ses sensörü, üzerinde bulundurduğu mikrofon sayesinde es seviyesini analog olarak algılama ve digital olarak ve analog olarak çıkış verebilme öelliğine sahip bir sensördür. Ses sensörünün hassasiyeti üzerindeki trimpot sayesnde artırılıp azaltılabilir. D0 pin: Digital Out A0 pin: Analog out […]

Potansiyometre Kullanımı

31 Mart 2018

Bu çalışmada analog olan alınan potansiyometre verisinin seri monitörde görünmesi gerçekleştirildi. Eğer potansiyometredeki değer değişirse seri monitöre aktarılacak değişmezse seri monitör meşgul edilmeyecek. [csharp] int potPin=A0; int deger1=0; int deger2=1; // the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. […]

Parametreli İşlemler (Crystal Report)

24 Mart 2018

Bu yazıda raporumuza parametre olarak belirlediğimiz bir değişkene formdan veri göndermeyi gerçekleştireceğiz. Uygulamayı Resim üzerinden anlatacağım. Farklı Türlerde (Date-Time, String, int, vb) oluşturabilirsiniz. Uygulamada Dinamik Resimler oluşturma ba alınacaktır. Form Tasarımınızı bitirdikten sonra Field Explorer/Parameter Fields/New seçilir. Gelen pencereden parametre adı girilir. Bu uygulamada resimURL isminde string bir parametre tanımlayıp Tamam’a tıklayın. Farklı türde veriler […]

Raporlara Dinamik Resim (Crystal Report)

23 Mart 2018

Daha önceki yazılarda rapor tasarımları hakkında bilgi vermiştik. Bu yazıda Raporlara veritabanından çektiğimiz resim yollarındaki resimleri dinamik olarak nasıl gösteeceğimizi paylaşacağım. Öncelikle daha önceki derslerde anlattığımız şekilde Dataset oluşturarak verilerinizi çekin. Raporunuzun tasarımını tamamlayınca resminizin görünmesini istediğiniz alana bir Picture ekleyin ve herhangi bir resim seçin. Resmin üzerine sağ tıklayıp Format Object seçin. Açılan pencereden […]

Wifi Hotspot Oluşturma

23 Mart 2018

Bilgisayarınızda Wifi bağlantısı varsa kablolu internetinizi ya da Kablosuz internetinizi Wifi modem olarak dağıtmanızı sağlayan komutlardır. 1. Windows’un komut satırını kullanarak sanal bir ağ oluşturabilir ve onu diğer cihazlarla internetinizi paylaşmakta kullanabilirsiniz. Bunun için yönetici haklarına sahip bir komut satırı açın ve şu komutu girin: [csharp] netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Gokhan-Wifi key=Sifrem [/csharp] “ssid” […]