Convolutional Neural Networks (CNN)

16 Nisan 2019

http://cs231n.github.io/convolutional-networks/ https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53 https://skymind.ai/wiki/convolutional-network

Tableview

26 Mart 2019

Yapay Sinir Ağları

26 Mart 2019

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap2.html https://www.edureka.co/blog/backpropagation/

Perceptron – MLP

19 Mart 2019

https://towardsdatascience.com/perceptron-learning-algorithm-d5db0deab975 https://www.saedsayad.com/artificial_neural_network_bkp.htm https://www.cs.utexas.edu/~teammco/misc/perceptron/ Matlab Uygulaması

Görüntü İşleme

14 Mart 2019

http://alumni.media.mit.edu/~maov/classes/vision09/lect/09_Image_Filtering_Edge_Detection_09.pdf https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(image_processing) Matlab Uygulama Dosyaları

System Performance

12 Mart 2019

Cross Validation https://www.lexjansen.com/nesug/nesug10/hl/hl07.pdf https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_and_specificity

k-Means

5 Mart 2019

https://www.saedsayad.com/clustering_kmeans.htmh http://web.stanford.edu/class/ee103/visualizations/kmeans/kmeans.html http://statweb.stanford.edu/~jtaylo/courses/stats202/restricted/notes/kmeans.pdf http://stanford.edu/~cpiech/cs221/handouts/kmeans.html http://web.stanford.edu/class/ee103/visualizations/kmeans/kmeans.html Matlab Uygulaması

FontAwesomeFX Icon Eklentisi

27 Şubat 2019

JavaFX kullanılarak SceneBuilder programında butonlara resim ekleme, yada form elemanı olarak bazı ikonlar kullanmak imageView bileşeni kullanarak yapılabilmektedir. Bu bileşende resmin harddisk üzerindeki konumunu göstermeniz gereken Image özelliği bulunmaktadır. Bazı hazır kütüphaneler özellikle menü tasarımlarındaki resim gösterme problemini ortadan kaldırmak için hazır ikon paketleri yayınlamışlardır. Bunlar içerisinde en yaygın kullanılan bileşen FontAwesomeFX Icon pack olarak […]

JavaFX – Mysql Bağlantısı

27 Şubat 2019

Java platformunda MySQL bağlantısı oluşturmak için projelerinize import etmeniz gereken com.mysql.jdbc.Driver sürücüleri bulunmaktadır. Mysql bağlantılı bir proe oluşturmak için MySQL Connector/J resmi JDBC driver yüklemenin basamakları aşağıda verilmektedir. Site: https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ Dosyayı indirdikten sonra Sıkıştırılmış dosyanın içerisinde bulunan tar ve lib src dosyalarını Java Path olarak belirlediğiniz klasöre kopyalamanız gerekmektedir. Sonrasında belirlediiniz bu myqsl dosyasını Yeni […]

JavaFx Kurulumu (Eclipse)

27 Şubat 2019

JavaFX, Java platformu için geliştirilmiş olan GUI oluşturma kütüphanesidir. Swing, SWT, AWT, SwingX, JGoodies, JavaFX, Apache Pivot hali hazırda kullanılabilecek frameworkler arasında bulunmaktadır. Bu frameworklerden en yaygın kullanıma sahip olan Swing ve JavaFX kütüphaneieridir. Ekim 2018 tarihinde Oracle firmasının Swing frameworke desteğini çekerek geliştirmelerini Swing yerine JavaFX üzerine yoğunlaştıracağıyla ilgili resmi sitesinde yaptığı açıklamalardan sonra […]

AnchorPane ve BorderPane

26 Şubat 2019

JavaFX üzerinde iki ayrı yer tutucu olarak kullanılan AnchorPane ve BorderPane işlevsel olarak aynı işlemleri gerçekleştirse de dizilim olarak farklılıklar göstermektedir. AnchorPane, form bileşenlerinin tek bir yapı üzerinde taşınması ve yerleştirilmesini sağlayan saf olarak bir panel yapısı olarak göze çarparken, BorderPane top, center, bottom, left ve right alanlarıyla üzerinde tutacağı bileşenlerin Scene üzerindeki konumuna karar […]

k-NN (En yakın k komşu algoritması)

26 Şubat 2019

https://towardsdatascience.com/k-nearest-neighbours-introduction-to-machine-learning-algorithms-18e7ce3d802a https://www.kdnuggets.com/2017/09/rapidminer-k-nearest-neighbors-laziest-machine-learning-technique.html (Teori) https://www.saedsayad.com/k_nearest_neighbors.htm (Uygulama) Scaling-Standarization Matlab Uygulaması

SceneBuilder Kurulumu

25 Şubat 2019

JavaFx için görsel olarak GUI oluşturmayı sağlayan eklentidir. İster FXML dosyalarına doğrudan kodlarla yerleştirme yapabilirsiniz. İsterseniz de bu işlemleri sürükle bırak işlemiyle kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Eklenti uygulaması olan SceneBuilder yükleyerek kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak kullandığınız işletim sistemine göre gerekli indirmeyi yapmanız gerekiyor. Adres: https://gluonhq.com/products/scene-builder/#download İndirdiğiniz yazılımı kuruluma başlayın. Ben Windows tabanlı bir işletim sistemi için […]

String.format

27 Kasım 2018

Sayı ve metinlerin belirli formatlarda düzenlenmesini sağlar. Örneğin 0-100 arasındaki sayıların formatlanmasını sağlayalım, 0-9 arasındaki sayılaran başına 0 getirerek 00, 01, 02, …, 09 durumuna getirelim. Genelde Time işlemleri için kullanılır.Bu işlemi gerçekleştiren kodlar aşağıda verilmiştir.

ICAII 4.0 Presentation

14 Kasım 2018

Superiorities of Deep Extreme Learning Machines against Convolutional Neural Networks Contents Problem Definition Deep Learning Extreme Learning Machines Deep Extreme Learning Machines (Deep ELM) Autoencoder Models Comparison of Deep Learning and Deep ELM ICAII4_DeepLearning Presentation

Klavyeden giriş işlemleri

23 Ekim 2018

Klavyeden giriş almak için java.util.Scanner kütüphanesinin import edilmesi gerekmektedir.İmport işleminden sonra Scanner isimli sınıftan bir nesne oluşturularak kullanılacak ilkel veri tiplerine göre girilen değerlerin dönüşümleri yapılmaktadır.

import kullanımı

23 Ekim 2018

import anahtar kelimesi java programlarına çeşitli kütüphaneler yüklemek için kullanılan anahtar kelimedir. Temel kütüphaneler dışında özel olarak kullanılacak işlevler için bilgili sınıfların projeye dahil edilmesi gereklidir. List, ArrayList, Scanner, Random, Date ve bunlar gibi birçok kütüphane import anahtar kelimesi ile proeye dahil edilebilecek kütüphanelerdir. NOT: import tanımlamalarının yazılacağı bölge class tanımına başlamadan programın başlangıç bölümüdür. […]

Math Sınıfı

23 Ekim 2018

Java programında Math sınıfını kullanmak için herhangi bir kütüphanenin import edilmesine gerek yoktur. Zaten Math Sınıfı “java.lang” kütüphanesinin içerisinde yer aldığı için direk kullanılabilmektedir.