7 Segment Display (TM1637) ve DHT11

By gokhan, 29 Mayıs 2017

DHT11 sensöründen alınan sıcaklık değerinin 7 segmentli TM1637 display ekranında görüntülenmesii sağlayan uygulama.Bu uygulama için “dht.h” ve “TM1637.h” kütüphaneleri kullanılacaktır.
[csharp]
#include <dht.h>
#include "TM1637.h"

//{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
//0~9,A,b,C,d,E,F

#define dht_pin 2 // Pin : DHT sensor
#define CLK 3 // Pins : TM1637
#define DIO 4

TM1637 tm1637(CLK,DIO);
dht DHT;

void setup(){

tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_DARKEST);
//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;

delay(500);

}

void loop(){

DHT.read11(dht_pin);

int temp = DHT.temperature;
int humidity = DHT.humidity;

int digitoneT = temp / 10;
int digittwoT = temp % 10;

int digitoneH = humidity / 10;
int digittwoH = humidity % 10;

tm1637.display(1,digitoneT);
tm1637.display(2,digittwoT);
tm1637.display(3,12); // Display sonuna C ekler

delay (3000);

tm1637.display(1,25);
tm1637.display(2,digitoneH);
tm1637.display(3,digittwoH);

//Sensoru calistirmadan 3 saniye bekler
delay(3000);

}

[/csharp]