Form Application Mouse Olayları

By gokhan, 29 Mayıs 2017

Form üzerinde farenin hangi tuşuna basıldığını belirlemek için kullanılabilecek bir uygulamadır. Bunun için MouseDown fonksiyonu kullanılarak MouseEventArgs ifadesi kullanılarak gerekli ifadeler bulunabilir.

[csharp]

private void label1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
switch (e.Button)
{
case MouseButtons.Left:
label1.Font = new Font(label1.Font, FontStyle.Bold);
break;
case MouseButtons.Right:
label1.Font = new Font(label1.Font, FontStyle.Regular);
break;
}
}
[/csharp]